Hjem2018-11-07T16:56:07+00:00

VI HJÆLPER ANSATTE OG ORGANISATIONER TIL AT VINDE I EN STADIG MERE SAMMENKOBLET VERDEN

VI HJÆLPER ANSATTE OG ORGANISATIONER TIL AT VINDE I EN STADIG MERE SAMMENKOBLET VERDEN

Først og fremmest.

Det starter med dine medarbejdere og vort fokus på netværk.

For at hjælpe dig må vi kigge på hvordan din orga­ni­sa­tion fungerer. Sammen kort­lægger vi digi­talt hvordan i samar­bejder internt og eksternt. Hvad enten det er produk­ti­vitet, innova­tion, nye arbejds­former eller bedre kommu­ni­ka­tion med kunder og part­nere. Vi giver dig nye indsigter, programmer og tjene­ster som gør at du kan forbedre og udvide din virk­somhed.

HVORDAN VI ARBEJDER

Head

Først og frem­mest.

Det starter med dine medar­bej­dere og vort fokus på netværk.

For at hjælpe dig må vi kigge på hvordan din orga­ni­sa­tion fungerer. Sammen kort­lægger vi digi­talt hvordan i samar­bejder internt og eksternt. Hvad enten det er produk­ti­vitet, innova­tion, nye arbejds­former eller bedre kommu­ni­ka­tion med kunder og part­nere. Vi giver dig nye indsigter, programmer og tjene­ster som gør at du kan forbedre og udvide din virk­somhed.

HVORDAN VI ARBEJDER

1. Kort­læg­ning af netværk

Ved at kort­lægge orga­ni­sa­tionen som et netværk kan vi samle unik indsigt om hvordan orga­ni­sa­tionen fungerer. Vi kobler altid netvær­kene med interne meta­data og doku­men­terer start­punktet.

2. Arbejde smar­tere

Vi analy­serer de største udfor­dringer sammen, finder rele­vante tjene­ster og løser problemet. Og fjerner irre­le­vante processer og værk­tøjer. Vort adop­tions­pro­gram hjælper medar­bej­dere og orga­ni­sa­tionen til at blive smar­tere.

3. Det som måles bliver gjort

Alver­dens data vil ikke give nogen fordel, med mindre du ved hvordan de skal tolkes. Vi viser hvordan orga­ni­sa­tionen ændrer sig – og kan doku­men­tere effek­terne før, under og efter foran­drin­gerne.

Adoption Rate, 2 months

En rejse med Join21.

Fremgang starter med mennesker.

Efter at have kort­lagt hvordan din orga­ni­sa­tion ser ud og hvordan den samar­bejder, tager vi dig på en rejse som vil øge produk­ti­vi­teten og innova­tionen.

For at gøre organisationens kollektive intelligens værdifuld, må du sætte viden i bevægelse”

- Jan Taug, administrerende direktør Join21

SEMINAR:

Netværksledelse i praksis.

Handelshøjskolen BI i Oslo og Join21 inviterer ledere til at forstå værdien af netværksledelse. Det foregår to dage i Oslo i efteråret.

BI logoJoin 21 logo

READ MORE

SEMINAR:

Netværksledelse i praksis

Handelshøjskolen BI i Oslo og Join21 inviterer ledere til at forstå værdien af netværksledelse. Det foregår to dage i Oslo i efteråret.

BI logoJoin 21 logo

READ MORE

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close