VI HJÆLPER ANSATTE OG ORGANISATIONER TIL AT VINDE I EN STADIG MERE SAMMENKOBLET VERDEN

VI HJÆLPER ANSATTE OG ORGANISATIONER TIL AT VINDE I EN STADIG MERE SAMMENKOBLET VERDEN

Først og fremmest.

Det starter med dine medarbejdere og vort fokus på netværk.

For at hjælpe dig må vi kigge på hvordan din orga­ni­sa­tion fungerer. Sammen kort­lægger vi digi­talt hvordan i samar­bejder internt og eksternt. Hvad enten det er produk­ti­vitet, innova­tion, nye arbejds­former eller bedre kommu­ni­ka­tion med kunder og part­nere. Vi giver dig nye indsigter, programmer og tjene­ster som gør at du kan forbedre og udvide din virk­somhed.

HVORDAN VI ARBEJDER

Head

Først og frem­mest.

Det starter med dine medar­bej­dere og vort fokus på netværk.

For at hjælpe dig må vi kigge på hvordan din orga­ni­sa­tion fungerer. Sammen kort­lægger vi digi­talt hvordan i samar­bejder internt og eksternt. Hvad enten det er produk­ti­vitet, innova­tion, nye arbejds­former eller bedre kommu­ni­ka­tion med kunder og part­nere. Vi giver dig nye indsigter, programmer og tjene­ster som gør at du kan forbedre og udvide din virk­somhed.

HVORDAN VI ARBEJDER

1. Kort­læg­ning af netværk

Ved at kort­lægge orga­ni­sa­tionen som et netværk kan vi samle unik indsigt om hvordan orga­ni­sa­tionen fungerer. Vi kobler altid netvær­kene med interne meta­data og doku­men­terer start­punktet.

2. Arbejde smar­tere

Vi analy­serer de største udfor­dringer sammen, finder rele­vante tjene­ster og løser problemet. Og fjerner irre­le­vante processer og værk­tøjer. Vort adop­tions­pro­gram hjælper medar­bej­dere og orga­ni­sa­tionen til at blive smar­tere.

3. Det som måles bliver gjort

Alver­dens data vil ikke give nogen fordel, med mindre du ved hvordan de skal tolkes. Vi viser hvordan orga­ni­sa­tionen ændrer sig – og kan doku­men­tere effek­terne før, under og efter foran­drin­gerne.

Adoption Rate, 2 months

En rejse med Join21.

Fremgang starter med mennesker.

Efter at have kort­lagt hvordan din orga­ni­sa­tion ser ud og hvordan den samar­bejder, tager vi dig på en rejse som vil øge produk­ti­vi­teten og innova­tionen.

For at gøre organisationens kollektive intelligens værdifuld, må du sætte viden i bevægelse”

- Jan Taug, administrerende direktør Join21

SEMINAR:

Netværksledelse i praksis.

Handelshøjskolen BI i Oslo og Join21 inviterer ledere til at forstå værdien af netværksledelse. Det foregår to dage i Oslo i efteråret.

BI logoJoin 21 logo

READ MORE

SEMINAR:

Netværksledelse i praksis

Handelshøjskolen BI i Oslo og Join21 inviterer ledere til at forstå værdien af netværksledelse. Det foregår to dage i Oslo i efteråret.

BI logoJoin 21 logo

READ MORE