Artikler2018-11-07T16:41:38+02:00

Artikler

Fra implementering til adoption

Fra imple­men­te­ring til adop­tion Mange orga­ni­sa­tioner anvender flere plat­forme til internt samar­bejde. Work­place by Face­book, Slack, Micro­soft pakken, Yammer eller måske har medar­bej­derne oprettet en gruppe på Face­book? For mange fungerer det måske knap så godt som først antaget. Værk­tø­jerne er imple­men­teret, men ingen har nået at over­veje hvordan orga­ni­sa­tionen tager imod dem. Adop­tionen af denne type værk­tøjer må udføres omhyg­ge­ligt. I denne artikel deler jeg erfa­ringer omkring adop­tion af samar­bejds­værk­tøjer og en guide til hvordan du kan gøre det selv. […]

Historien som førte til et næste generations teknologiselskab

Histo­rien som førte til et næste gene­ra­tions tekno­lo­gi­sel­skab Histo­rien som førte til et næste gene­ra­tions tekno­lo­gi­sel­skab Vi er tre venner som har arbejdet med at hjælpe et globalt tele­sel­skab (Telenor) fra at være et holdings­el­skab til at blive en global virk­somhed. Rejsen begyndte efter, at en af os havde fuld­ført sin doktor­grad i USA og blev invi­teret til at hjælpe virk­som­heden med at forvalte dens viden bedre og konver­tere denne til værdi for virk­som­heden selv og omgi­vel­serne. Dette begyndte i 2006 da […]

Artikler

Fra implementering til adoption

Fra imple­men­te­ring til adop­tion Mange orga­ni­sa­tioner anvender flere plat­forme til internt samar­bejde. Work­place by Face­book, Slack, Micro­soft pakken, Yammer eller måske har medar­bej­derne oprettet en gruppe på Face­book? For mange fungerer det måske knap så godt som først antaget. Værk­tø­jerne er imple­men­teret, men ingen har nået at over­veje hvordan orga­ni­sa­tionen tager imod dem. Adop­tionen af denne type værk­tøjer må udføres omhyg­ge­ligt. I denne artikel deler jeg erfa­ringer omkring adop­tion af samar­bejds­værk­tøjer og en guide til hvordan du kan gøre det selv. […]

Historien som førte til et næste generations teknologiselskab

Histo­rien som førte til et næste gene­ra­tions tekno­lo­gi­sel­skab Histo­rien som førte til et næste gene­ra­tions tekno­lo­gi­sel­skab Vi er tre venner som har arbejdet med at hjælpe et globalt tele­sel­skab (Telenor) fra at være et holdings­el­skab til at blive en global virk­somhed. Rejsen begyndte efter, at en af os havde fuld­ført sin doktor­grad i USA og blev invi­teret til at hjælpe virk­som­heden med at forvalte dens viden bedre og konver­tere denne til værdi for virk­som­heden selv og omgi­vel­serne. Dette begyndte i 2006 da […]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close