Om os2018-11-07T15:30:05+00:00

Gør ændringer

For at få succes, må du være villig til at foretage ændringer.

Gør ændringer

For at få succes, må du være villig til at foretage ændringer.

LEDELSE I EN SAMMENKOBLET VERDEN

JOIN21 AS er et globalt selskab som er speci­a­li­ster i, at hjælpe orga­ni­sa­tioner med at få mest ud af en verden som bliver stadig mere sammen­koblet. Hvordan anvender du de nye digi­tale redskaber? Og hvordan kan du få nytte af dem?

Vi lærer orga­ni­sa­tionen digital fitness, så den kan arbejde smar­tere og hurti­gere. Vores netværks­ba­se­rede værdi­ska­bel­ses­a­na­lyse viser hvordan orga­ni­sa­tionen virkelig fungerer. Baseret på den indsigt hjælper vi dig til at arbejde mere effek­tivt.

VI ER EN NEXT GENERATION TEKNOLOGIVIRKSOMHED

Vi forstår jeres ambi­tioner og de proble­merne som I løser for jeres kunderne. Vi baserer vores analyser på data og fore­tager en grundig vurde­ring sammen med jer. Vi inspi­rerer jer også til, at fjerne gammel tekno­logi og arbejds­ru­tiner. En next gene­ra­tion tekno­lo­gi­virk­somhed som hjælper dig med at opbygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som sætter jer i stand til hurti­gere og hurti­gere at tage ny tekno­logi i brug. Vi måler virk­ningen af tilta­gene og er sammen med jer på rejsen.

REFERENCER

Er du klar til en dialog – så tag kontakt eller læs om vores tidli­gere arbejder.

LEDELSE I EN SAMMENKOBLET VERDEN

JOIN21 AS er et globalt selskab som er speci­a­li­ster i, at hjælpe orga­ni­sa­tioner med at få mest ud af en verden som bliver stadig mere sammen­koblet. Hvordan anvender du de nye digi­tale redskaber? Og hvordan kan du få nytte af dem?

Vi lærer orga­ni­sa­tionen digital fitness, så den kan arbejde smar­tere og hurti­gere. Vores netværks­ba­se­rede værdi­ska­bel­ses­a­na­lyse viser hvordan orga­ni­sa­tionen virkelig fungerer. Baseret på den indsigt hjælper vi dig til at arbejde mere effek­tivt.

VI ER EN NEXT GENERATION TEKNOLOGIVIRKSOMHED

Vi forstår jeres ambi­tioner og de proble­merne som I løser for jeres kunderne. Vi baserer vores analyser på data og fore­tager en grundig vurde­ring sammen med jer. Vi inspi­rerer jer også til, at fjerne gammel tekno­logi og arbejds­ru­tiner. En next gene­ra­tion tekno­lo­gi­virk­somhed som hjælper dig med at opbygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som sætter jer i stand til hurti­gere og hurti­gere at tage ny tekno­logi i brug. Vi måler virk­ningen af tilta­gene og er sammen med jer på rejsen.

REFERENCER

Er du klar til en dialog – så tag kontakt eller læs om vores tidli­gere arbejder.

Vigtige punkter for at arbejde med os.

SÆT HØJE AMBITIONER

Lave ambi­tioner giver lille effekt. Og det er ingen udfor­dring for os.

LEG OG ENERGI

En ander­ledes tanke­gang er ofte nødvendig – uden energi og plads til morskab på arbejdet begrænser vi nyska­belse.

LANGSIGTET PARTNERSKAB

Vi er med på lang sigt. Vi er ikke hit’n run-konsu­lenter.

ENGAGERET TOPLEDELSE

Uden invol­ve­ring af tople­delsen bliver resul­ta­terne begræn­sede.

Vigtige punkter for at arbejde med os.

SÆT HØJE AMBITIONER

Lave ambi­tioner giver lille effekt. Og det er ingen udfor­dring for os.

LEG OG ENERGI

En ander­ledes tanke­gang er ofte nødvendig – uden energi og plads til morskab på arbejdet begrænser vi nyska­belse.

LANGSIGTET PARTNERSKAB

Vi er med på lang sigt. Vi er ikke hit’n run-konsu­lenter.

ENGAGERET TOPLEDELSE

Uden invol­ve­ring af tople­delsen bliver resul­ta­terne begræn­sede.

KOM I KONTAKT
Vi starter smarte og små gennem veldefinerede pilotprojekter.
Kom i kontakt, og vi vil gøre resten.
E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039
KOM I KONTAKT
Vi starter smarte og små gennem veldefinerede pilotprojekter.
Kom i kontakt, og vi vil gøre resten.
E-mail: info[a]join21.com
Telefon: +4540601039

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close