Referencer2018-10-20T23:15:58+00:00

Referencer.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor
BJØRN MAGNUS KOPPERUD, TIDLIGERE EVP, TELENOR KONCERNEN

Vi brugte indsig­terne fra Taug’s doktor­grad og hans opstart­ser­fa­ring for at hjælpe Telenor med at samar­bejde bedre i vores globale orga­ni­sa­tion. For os var netværkstil­gangen kritisk i arbejdet med, at skabe en delings­kultur mellem vore 35.000 medar­bej­dere og måle frem­gangen under­vejs.

Trond Voll, Telering
TROND VOLL, CEO, TELERING AS

Vi arbejder i øjeblikket med JOIN21 for at forstå, hvordan vi bedre kan udnytte vore 110 forhand­lere i hele Norge. Vi bruger den netværks­ba­se­rede værdi­ska­bende tilgang til at forstå hvordan vi deler infor­ma­tion internt, indgår i ekspert­net­værk og se vores beslut­nings­møn­stre. Vi bruger også netværk­sind­sig­terne til at sikre en god adop­tion af samar­bejds­værk­tøjet “Work­place by Face­book” som vi lancerer med hjælp fra JOIN21.

Jean-Jacques Mertens, Tidl. direktør, Den Europæiske Investeringsbank, afdelingen for innovation og konkurrencevne
JEAN-JACQUES MERTENS, TIDL. DIREKTØR, DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK, AFDELINGEN FOR INNOVATION OG KONKURRENCEVNE

Vi arbej­dede sammen med Dr. Taug i et privat/offentligt program, CPROS, hvor vi kiggede på hvordan vi posi­tio­nerer Luxem­borg i den digi­tale fremtid. Hans ph.d. arbejde og netværks­stra­tegi var vigtig for de indsigter vi havde brug, idet de blev anvendt til at forstå både erhvervs­li­vets og den regio­nale udvik­ling. Vi har også arbejdet sammen i to EU programmer (MERITUM og E*know.net), der så på betyd­ningen af doku­men­ta­tion af imma­te­ri­elle aktiver i værdi­ska­bende processer.

Referencer.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor
BJØRN MAGNUS KOPPERUD, TIDLIGERE EVP, TELENOR KONCERNEN

Vi brugte indsig­terne fra Taug’s doktor­grad og hans opstart­ser­fa­ring for at hjælpe Telenor med at samar­bejde bedre i vores globale orga­ni­sa­tion. For os var netværkstil­gangen kritisk i arbejdet med, at skabe en delings­kultur mellem vore 35.000 medar­bej­dere og måle frem­gangen under­vejs.

Trond Voll, Telering
TROND VOLL, CEO, TELERING AS

Vi arbejder i øjeblikket med JOIN21 for at forstå, hvordan vi bedre kan udnytte vore 110 forhand­lere i hele Norge. Vi bruger den netværks­ba­se­rede værdi­ska­bende tilgang til at forstå hvordan vi deler infor­ma­tion internt, indgår i ekspert­net­værk og se vores beslut­nings­møn­stre. Vi bruger også netværk­sind­sig­terne til at sikre en god adop­tion af samar­bejds­værk­tøjet “Work­place by Face­book” som vi lancerer med hjælp fra JOIN21.

Jean-Jacques Mertens, Tidl. direktør, Den Europæiske Investeringsbank, afdelingen for innovation og konkurrencevne
JEAN-JACQUES MERTENS, TIDL. DIREKTØR, DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK, AFDELINGEN FOR INNOVATION OG KONKURRENCEVNE

Vi arbej­dede sammen med Dr. Taug i et privat/offentligt program, CPROS, hvor vi kiggede på hvordan vi posi­tio­nerer Luxem­borg i den digi­tale fremtid. Hans ph.d. arbejde og netværks­stra­tegi var vigtig for de indsigter vi havde brug, idet de blev anvendt til at forstå både erhvervs­li­vets og den regio­nale udvik­ling. Vi har også arbejdet sammen i to EU programmer (MERITUM og E*know.net), der så på betyd­ningen af doku­men­ta­tion af imma­te­ri­elle aktiver i værdi­ska­bende processer.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close