Referencer.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor
BJØRN MAGNUS KOPPERUD, TIDLIGERE EVP, TELENOR KONCERNEN

Vi brugte indsig­terne fra Taug’s doktor­grad og hans opstart­ser­fa­ring for at hjælpe Telenor med at samar­bejde bedre i vores globale orga­ni­sa­tion. For os var netværkstil­gangen kritisk i arbejdet med, at skabe en delings­kultur mellem vore 35.000 medar­bej­dere og måle frem­gangen under­vejs.

Trond Voll, Telering
TROND VOLL, CEO, TELERING AS

Vi arbejder i øjeblikket med JOIN21 for at forstå, hvordan vi bedre kan udnytte vore 110 forhand­lere i hele Norge. Vi bruger den netværks­ba­se­rede værdi­ska­bende tilgang til at forstå hvordan vi deler infor­ma­tion internt, indgår i ekspert­net­værk og se vores beslut­nings­møn­stre. Vi bruger også netværk­sind­sig­terne til at sikre en god adop­tion af samar­bejds­værk­tøjet “Work­place by Face­book” som vi lancerer med hjælp fra JOIN21.

Jean-Jacques Mertens, Tidl. direktør, Den Europæiske Investeringsbank, afdelingen for innovation og konkurrencevne
JEAN-JACQUES MERTENS, TIDL. DIREKTØR, DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK, AFDELINGEN FOR INNOVATION OG KONKURRENCEVNE

Vi arbej­dede sammen med Dr. Taug i et privat/offentligt program, CPROS, hvor vi kiggede på hvordan vi posi­tio­nerer Luxem­borg i den digi­tale fremtid. Hans ph.d. arbejde og netværks­stra­tegi var vigtig for de indsigter vi havde brug, idet de blev anvendt til at forstå både erhvervs­li­vets og den regio­nale udvik­ling. Vi har også arbejdet sammen i to EU programmer (MERITUM og E*know.net), der så på betyd­ningen af doku­men­ta­tion af imma­te­ri­elle aktiver i værdi­ska­bende processer.

Referencer.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor
BJØRN MAGNUS KOPPERUD, TIDLIGERE EVP, TELENOR KONCERNEN

Vi brugte indsig­terne fra Taug’s doktor­grad og hans opstart­ser­fa­ring for at hjælpe Telenor med at samar­bejde bedre i vores globale orga­ni­sa­tion. For os var netværkstil­gangen kritisk i arbejdet med, at skabe en delings­kultur mellem vore 35.000 medar­bej­dere og måle frem­gangen under­vejs.

Trond Voll, Telering
TROND VOLL, CEO, TELERING AS

Vi arbejder i øjeblikket med JOIN21 for at forstå, hvordan vi bedre kan udnytte vore 110 forhand­lere i hele Norge. Vi bruger den netværks­ba­se­rede værdi­ska­bende tilgang til at forstå hvordan vi deler infor­ma­tion internt, indgår i ekspert­net­værk og se vores beslut­nings­møn­stre. Vi bruger også netværk­sind­sig­terne til at sikre en god adop­tion af samar­bejds­værk­tøjet “Work­place by Face­book” som vi lancerer med hjælp fra JOIN21.

Jean-Jacques Mertens, Tidl. direktør, Den Europæiske Investeringsbank, afdelingen for innovation og konkurrencevne
JEAN-JACQUES MERTENS, TIDL. DIREKTØR, DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK, AFDELINGEN FOR INNOVATION OG KONKURRENCEVNE

Vi arbej­dede sammen med Dr. Taug i et privat/offentligt program, CPROS, hvor vi kiggede på hvordan vi posi­tio­nerer Luxem­borg i den digi­tale fremtid. Hans ph.d. arbejde og netværks­stra­tegi var vigtig for de indsigter vi havde brug, idet de blev anvendt til at forstå både erhvervs­li­vets og den regio­nale udvik­ling. Vi har også arbejdet sammen i to EU programmer (MERITUM og E*know.net), der så på betyd­ningen af doku­men­ta­tion af imma­te­ri­elle aktiver i værdi­ska­bende processer.