VI HJELPER FOLK MESTRE OG ORGANISASJONER VINNE I EN STADIG MER SAMMENKOBLET VERDEN

VI HJELPER FOLK MESTRE OG ORGANISASJONER VINNE I EN STADIG MER SAMMENKOBLET VERDEN

Først og fremst.

Det starter med dine folk og vårt nettverksfokus.

For å hjelpe deg må vi se hvordan orga­ni­sa­sjonen din fungerer. Sammen kart­legger vi digi­talt hvordan du samhandler internt og eksternt. Enten det er produk­ti­vitet, inno­va­sjon, nye arbeids­former eller bedre kommu­ni­ka­sjon med kunder og part­nere. Vi gir deg nye innsikter, programmer og tjenester som gjør at du kan forbedre og utvide virk­som­heten din.

HVORDAN VI JOBBER

Head

Først og fremst.

Det starter med dine folk og vårt nett­verks­fokus.

For å hjelpe deg må vi se hvordan orga­ni­sa­sjonen din fungerer. Sammen kart­legger vi digi­talt hvordan du samhandler internt og eksternt. Enten det er produk­ti­vitet, inno­va­sjon, nye arbeids­former eller bedre kommu­ni­ka­sjon med kunder og part­nere. Vi gir deg nye innsikter, programmer og tjenester som gjør at du kan forbedre og utvide virk­som­heten din.

HVORDAN VI JOBBER

1. Nett­verks­kart­leg­ging

Ved å kart­legge orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk kan vi hjelpe deg samle unik innsikt om hvordan orga­ni­sa­sjonen fungerer. Vi kobler alltid nett­ver­kene med annen meta­data, og doku­men­terer start­punktet.

2. Jobb smar­tere

Vi analy­serer de største utford­rin­gene sammen, finner rele­vante tjenester og løser problemet. Samtidig fjerner vi irre­le­vante prosesser og verktøy. Vårt adop­sjons­pro­gram hjelper folk og orga­ni­sa­sjon bli raskere og smar­tere.

3. Det som måles blir gjort

Alle dataene i verden vil ikke gi deg noen fordel, med mindre du vet hvordan du skal  bruke dem. Vi viser hvordan orga­ni­sa­sjonen endrer seg – og kan doku­men­tere effek­tene før, under og etter endrings­ar­beidet.

Adoption Rate, 6 måneder

Din reise med join21.

Fremgang starter med mennesker.

Etter å ha studert og kart­lagt hvordan orga­ni­sa­sjonen din ser ut og hvordan den samhandler, tar vi deg på en reise som vil skape produk­ti­vitet og gi økt inno­va­sjon.

TIDLIGERE ARBEID

For å gjøre organisasjonens kollektive intelligens verdifull, må du sette kunnskap i bevegelse.”

Jan Taug, PHD, administrerende direktør Join21 AS.

SEMINAR:

Nettverksledelse i praksis.

Handelshøyskolen BI og Join21 inviterer ledere til å forstå verdien av nettverksledelse.

BI logoJoin 21 logo

LES MER

SEMINAR:

Nettverksledelse i praksis.

Handelshøyskolen BI og Join21 inviterer ledere til å forstå verdien av nettverksledelse.

BI logoJoin 21 logo

LES MER