Forside2018-11-07T15:53:49+00:00

VI HJELPER FOLK MESTRE OG ORGANISASJONER VINNE I EN STADIG MER SAMMENKOBLET VERDEN

VI HJELPER FOLK MESTRE OG ORGANISASJONER VINNE I EN STADIG MER SAMMENKOBLET VERDEN

Først og fremst.

Det starter med dine folk og vårt nettverksfokus.

For å hjelpe deg må vi se hvordan orga­ni­sa­sjonen din fungerer. Sammen kart­legger vi digi­talt hvordan du samhandler internt og eksternt. Enten det er produk­ti­vitet, inno­va­sjon, nye arbeids­former eller bedre kommu­ni­ka­sjon med kunder og part­nere. Vi gir deg nye innsikter, programmer og tjenester som gjør at du kan forbedre og utvide virk­som­heten din.

HVORDAN VI JOBBER

Head

Først og fremst.

Det starter med dine folk og vårt nett­verks­fokus.

For å hjelpe deg må vi se hvordan orga­ni­sa­sjonen din fungerer. Sammen kart­legger vi digi­talt hvordan du samhandler internt og eksternt. Enten det er produk­ti­vitet, inno­va­sjon, nye arbeids­former eller bedre kommu­ni­ka­sjon med kunder og part­nere. Vi gir deg nye innsikter, programmer og tjenester som gjør at du kan forbedre og utvide virk­som­heten din.

HVORDAN VI JOBBER

1. Nett­verks­kart­leg­ging

Ved å kart­legge orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk kan vi hjelpe deg samle unik innsikt om hvordan orga­ni­sa­sjonen fungerer. Vi kobler alltid nett­ver­kene med annen meta­data, og doku­men­terer start­punktet.

2. Jobb smar­tere

Vi analy­serer de største utford­rin­gene sammen, finner rele­vante tjenester og løser problemet. Samtidig fjerner vi irre­le­vante prosesser og verktøy. Vårt adop­sjons­pro­gram hjelper folk og orga­ni­sa­sjon bli raskere og smar­tere.

3. Det som måles blir gjort

Alle dataene i verden vil ikke gi deg noen fordel, med mindre du vet hvordan du skal  bruke dem. Vi viser hvordan orga­ni­sa­sjonen endrer seg – og kan doku­men­tere effek­tene før, under og etter endrings­ar­beidet.

Adoption Rate, 6 måneder

Din reise med join21.

Fremgang starter med mennesker.

Etter å ha studert og kart­lagt hvordan orga­ni­sa­sjonen din ser ut og hvordan den samhandler, tar vi deg på en reise som vil skape produk­ti­vitet og gi økt inno­va­sjon.

TIDLIGERE ARBEID

For å gjøre organisasjonens kollektive intelligens verdifull, må du sette kunnskap i bevegelse.”

Jan Taug, PHD, administrerende direktør Join21 AS.

SEMINAR:

Nettverksledelse i praksis.

Handelshøyskolen BI og Join21 inviterer ledere til å forstå verdien av nettverksledelse.

BI logoJoin 21 logo

LES MER

SEMINAR:

Nettverksledelse i praksis.

Handelshøyskolen BI og Join21 inviterer ledere til å forstå verdien av nettverksledelse.

BI logoJoin 21 logo

LES MER

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk