Artikler2018-10-04T20:30:59+01:00

Artikler

Adopsjon og ikke bare utrulling

Mange orga­ni­sa­sjoner bruker i dag flere samhand­lings­verktøy – Work­place av Face­book, Slack, Micro­soft-pakken, Yammer eller man har en gruppe på Face­book. For mange fungerer det kanskje ikke så bra som man håpet. Grunnen, man har bare imple­men­tert det, og ikke tenkt gjennom hvordan det blir tatt imot. Adop­sjonen av slike verktøy må gjøres riktig. I denne artik­kelen skal jeg dele erfa­rin­gene jeg har gjort meg rundt adop­sjon av samhand­lings­verktøy og en guide til hvordan du kan gjøre det.

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Vi er tre venner som har jobbet for å hjelpe et global Tele­sel­skap (Telenor) fra å være et holding­sel­skap til å bli globalt selskap. Reisen startet etter at en av oss hadde full­ført sin doktor­grad i USA og ble invi­tert til å hjelpe selskapet forvalte sin kunn­skap bedre og konver­tere denne kunn­skapen til verdi for selskapet og omgi­vel­sene.

Hvem digitaliserer lederne?

Ledere snakker på velklin­gende engelsk om «Breaking down the silos, Digi­tiza­tion og Trans­for­ma­tion». Resul­ta­tene kommer ikke av digi­ta­li­se­ring men fra å jobbe smar­tere. Og hva med leder­skapet, kan det være der man bør starte? Har de kompe­tanse til å bryte ned barrie­rene de selv har bygget? Under 10 % av ledere har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som nett­verk, og de går til 1,7 personer før de tar en viktig beslut­ning, og da er den ene dem selv!

Artikler

Adopsjon og ikke bare utrulling

Mange orga­ni­sa­sjoner bruker i dag flere samhand­lings­verktøy – Work­place av Face­book, Slack, Micro­soft-pakken, Yammer eller man har en gruppe på Face­book. For mange fungerer det kanskje ikke så bra som man håpet. Grunnen, man har bare imple­men­tert det, og ikke tenkt gjennom hvordan det blir tatt imot. Adop­sjonen av slike verktøy må gjøres riktig. I denne artik­kelen skal jeg dele erfa­rin­gene jeg har gjort meg rundt adop­sjon av samhand­lings­verktøy og en guide til hvordan du kan gjøre det.

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Vi er tre venner som har jobbet for å hjelpe et global Tele­sel­skap (Telenor) fra å være et holding­sel­skap til å bli globalt selskap. Reisen startet etter at en av oss hadde full­ført sin doktor­grad i USA og ble invi­tert til å hjelpe selskapet forvalte sin kunn­skap bedre og konver­tere denne kunn­skapen til verdi for selskapet og omgi­vel­sene.

Hvem digitaliserer lederne?

Ledere snakker på velklin­gende engelsk om «Breaking down the silos, Digi­tiza­tion og Trans­for­ma­tion». Resul­ta­tene kommer ikke av digi­ta­li­se­ring men fra å jobbe smar­tere. Og hva med leder­skapet, kan det være der man bør starte? Har de kompe­tanse til å bryte ned barrie­rene de selv har bygget? Under 10 % av ledere har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som nett­verk, og de går til 1,7 personer før de tar en viktig beslut­ning, og da er den ene dem selv!

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk