Artikler2019-03-26T21:36:31+02:00

Artikler

Nettverksledelse skaper verdi

– Skal virk­som­heten din ha nytte av medar­bei­dernes kunn­skap og kompe­tanse er samhand­ling og flyt mellom faggrupper, avde­linger og hierar­kiske nivåer helt nødvendig. Dette gjelder alle prosesser som settes i gang for å oppnå vekst og verdi­skap­ning, også i digi­ta­li­se­rings­pro­sesser, sier Jan Taug, CEO i JOIN21.

Av |

Kort introduksjon om Workplace

Litt over­ordnet om hva Work­place kan gjøre for organisasjoner​. Først bør vi fortelle litt om produktet og hvordan det fungerer.​ Work­place er akkurat som Face­book, men for arbeids­plasser. Først og fremst handler det om folk og ikke om orga­ni­sa­sjons­kart. Så det du ser er det folk skaper, deler, reagerer på og kommen­terer.

Av |

Nettverksledelse handler om å sette kunnskap i bevegelse

Nett­verks­le­delse handler om å forstå orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk, sette opp et tverr­faglig program eiet av ledelsen (HR, IT, Kom.) og lansere rele­vant tekno­logi på en intel­li­gent måte. Finne de sentrale og kunn­skaps­meg­lerne som kan hjelpe folket forstå hvorfor og bygge opp struktur i orga­ni­sa­sjonen som hjelper folk ta i bruk ny tekno­logi på en måte som skaper verdi for den enkelte og for orga­ni­sa­sjonen.

Av |

Nettverksinnsikt skaper smartere og smidigere organisasjoner

Ledere snakker på velklin­gende engelsk om “Breaking down the silos”, “Digi­tiza­tion” og “Trans­for­ma­tion”. For ofte brukes de engelske ordene, de klinger liksom litt bedre men det gjør også de litt diffuse ordene enda vans­ke­li­gere å forstå. Har lederne innsikt og kompe­tanse til å bryte ned siloene de selv har bygget?

Av |

Nettverksledelse og Digital Fitness

Det er i nett­verk kunn­skap lever, tillit skapes og arbeid skjer. 90 % av ledere har aldri sett sin orga­ni­sa­sjon som nett­verk. Det er ganske skrem­mende når vi vet hvor sammen­koblet verden har blitt. Nett­verks­le­delse handler om å forstå orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk, sette opp et tverr­faglig program eiet av ledelsen (HR, IT, Kom.) og lansere rele­vant tekno­logi på en intel­li­gent måte.

Av |

Hvem digitaliserer lederne?

Ledere snakker på velklin­gende engelsk om “Breaking down the silos”, “Digi­tiza­tion” og “Trans­for­ma­tion”. Men vet de hva det betyr og hva man må gjøre for å utnytte ny tekno­logi bedre enn det man gjør i dag. Og hva med leder­skapet, kan det være der man bør starte? Har de kompe­tanse til å bryte ned siloene de selv har bygget? Færre enn 10 % av ledere har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som nett­verk, og de går til 1,7 personer før de tar en viktig beslut­ning, og da er den ene dem selv!

Av |

Samhandling på tvers av organisasjonen er en utfordring

Flere og flere orga­ni­sa­sjoner har en distri­buert arbeids­styrke – noe som gjør orga­ni­sa­sjonen vans­ke­li­gere å lede. Både ledere og ansatte sliter med å få kunn­skapen til å flyte på tvers av orga­ni­sa­sjonen. Klarer folket å kommu­ni­sere og samar­beide mer effek­tivt er oppsiden stor.

Av |

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk