Join21 kundeløfte2019-01-09T16:17:40+00:00
Kundeløfte

Join21 kundeløfte

Enhver person, enten det er en admi­ni­stre­rende direktør i et stort selskap, en kommune eller en familie, har vi alle den samme grunn­leg­gende ambi­sjonen: å mestre utford­rin­gene rundt oss og gå videre. Frem­over i livet, og frem­over i virk­som­heten for å hånd­tere endringer, bli smar­tere og raskere. Vi alle ønsker å posi­sjo­nere vår familie og vår virk­somhet godt for frem­tiden.

Digitalisering og mestring

Og selv om ønsket om å gjøre ting bedre har eksis­tert siden begyn­nelsen, vil folk som mestrer motgang bevege seg frem­over, og skape en unik mulighet til å lede an i en stadig mer sammen­koblet verden. I vår epoke med digi­ta­li­se­ring kan vi alle omfavne de mulig­he­tene det gir oss, i stedet for å beskytte det eksis­te­rende og bli utfordret av nykom­mere. En venn spurte hvorfor var det ikke Hilton som fant opp AirBnB, de sa jo at alt de gjorde handlet om gjest­frihet. Og hvorfor fant ikke Sony opp Spotify, de sa de var ledende og alt de gjorde handlet om musikk.

Nettverksledelse i praksis

Vi må forandre oss raskere enn våre konkur­renter for å vinne, og da må hastig­heten på endring internt være større enn de eksterne endrin­gene. Digi­ta­li­se­ring og orga­ni­sa­to­risk trans­for­ma­sjon er det riktige å gjøre, men det fører også til utford­ringer. I Join21 forstår vi det. Vi ser alle etter part­nere som kan veilede oss gjennom endring, og hjelpe oss mestre en stadig mer sammen­koblet verden. Det handler om å se orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk for å åpne opp nye mulig­heter. Kun 10 % av ledere har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som et nett­verk. Skum­melt, når vi vet hvor sammen­koblet verden har blitt. Derfor vil Join21 hjelpe deg med ny innsikt for å se hvordan orga­ni­sa­sjonen din egentlig fungerer og hjelpe deg gjøre de rette valgene.

Et neste generasjons teknologiselskap

Vi hjelper deg med å forstå orga­ni­sa­sjonen din, samhand­lingen med kunder og part­nere, og ditt poten­siale for verdi­skap­ning. Vi hjelper dine folk til å jobbe smar­tere og forbedre tjenes­tene dine mot kundene dine, og vi hjelper deg hvert steg på veien. Vi hjelper deg med å oppnå kundens tillit, akkurat som vi vil streve for å være din påli­te­lige rådgiver.

Vi løser dine utford­ringer og stopper ikke før vi har gjort det mulig for deg å forstå det fulle verdi­ska­pings­po­ten­sialet og hvordan du skal lede an i en stadig mer sammen­koblet verden. For å sikre at orga­ni­sa­sjonen og samar­beids­part­nere utnytter tekno­logi, alltid og overalt, på de sikreste og mest produk­tive måtene som er mulige. Slik at du kan foku­sere på det du gjør best: Opti­ma­li­sere og drive virk­som­heten og livet frem­over.

Utfordringer og innovasjon

Gjennom å mestere nett­verks­le­delse, skyt­je­nester, digi­tale hjel­pere, tekno­lo­gi­adop­sjon, analyse og mye mer, kan du stole på en partner som ikke bare gir gode løsninger og unik kompe­tanse, men som også gjør det mulig for deg og dine å bli de som gjør forskjellen. Og med det bidrar til å gjøre verden til et litt bedre sted å være.

En partner som passer ryggen din, og aldri slutter å utfordre og innovere. En partner som er drevet av å hjelpe deg med å komme videre og vokse i den digi­tale tiden vi er i, og i hver ny epoke som måtte komme. Velkommen til den samar­beids­part­neren – JOIN21.

Join21 kundeløfte

Enhver person, enten det er en admi­ni­stre­rende direktør i et stort selskap, en kommune eller en familie, har vi alle den samme grunn­leg­gende ambi­sjonen: å mestre utford­rin­gene rundt oss og gå videre. Frem­over i livet, og frem­over i virk­som­heten for å hånd­tere endringer, bli smar­tere og raskere. Vi alle ønsker å posi­sjo­nere vår familie og vår virk­somhet godt for frem­tiden.

Digitalisering og mestring

Og selv om ønsket om å gjøre ting bedre har eksis­tert siden begyn­nelsen, vil folk som mestrer motgang bevege seg frem­over, og skape en unik mulighet til å lede an i en stadig mer sammen­koblet verden. I vår epoke med digi­ta­li­se­ring kan vi alle omfavne de mulig­he­tene det gir oss, i stedet for å beskytte det eksis­te­rende og bli utfordret av nykom­mere. En venn spurte hvorfor var det ikke Hilton som fant opp AirBnB, de sa jo at alt de gjorde handlet om gjest­frihet. Og hvorfor fant ikke Sony opp Spotify, de sa de var ledende og alt de gjorde handlet om musikk.

Nettverksledelse i praksis

Vi må forandre oss raskere enn våre konkur­renter for å vinne, og da må hastig­heten på endring internt være større enn de eksterne endrin­gene. Digi­ta­li­se­ring og orga­ni­sa­to­risk trans­for­ma­sjon er det riktige å gjøre, men det fører også til utford­ringer. I Join21 forstår vi det. Vi ser alle etter part­nere som kan veilede oss gjennom endring, og hjelpe oss mestre en stadig mer sammen­koblet verden. Det handler om å se orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk for å åpne opp nye mulig­heter. Kun 10 % av ledere har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som et nett­verk. Skum­melt, når vi vet hvor sammen­koblet verden har blitt. Derfor vil Join21 hjelpe deg med ny innsikt for å se hvordan orga­ni­sa­sjonen din egentlig fungerer og hjelpe deg gjøre de rette valgene.

Et neste generasjons teknologiselskap

Vi hjelper deg med å forstå orga­ni­sa­sjonen din, samhand­lingen med kunder og part­nere, og ditt poten­siale for verdi­skap­ning. Vi hjelper dine folk til å jobbe smar­tere og forbedre tjenes­tene dine mot kundene dine, og vi hjelper deg hvert steg på veien. Vi hjelper deg med å oppnå kundens tillit, akkurat som vi vil streve for å være din påli­te­lige rådgiver.

Vi løser dine utford­ringer og stopper ikke før vi har gjort det mulig for deg å forstå det fulle verdi­ska­pings­po­ten­sialet og hvordan du skal lede an i en stadig mer sammen­koblet verden. For å sikre at orga­ni­sa­sjonen og samar­beids­part­nere utnytter tekno­logi, alltid og overalt, på de sikreste og mest produk­tive måtene som er mulige. Slik at du kan foku­sere på det du gjør best: Opti­ma­li­sere og drive virk­som­heten og livet frem­over.

Utfordringer og innovasjon

Gjennom å mestere nett­verks­le­delse, skyt­je­nester, digi­tale hjel­pere, tekno­lo­gi­adop­sjon, analyse og mye mer, kan du stole på en partner som ikke bare gir gode løsninger og unik kompe­tanse, men som også gjør det mulig for deg og dine å bli de som gjør forskjellen. Og med det bidrar til å gjøre verden til et litt bedre sted å være.

En partner som passer ryggen din, og aldri slutter å utfordre og innovere. En partner som er drevet av å hjelpe deg med å komme videre og vokse i den digi­tale tiden vi er i, og i hver ny epoke som måtte komme. Velkommen til den samar­beids­part­neren – JOIN21.

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk