Nettverksledelse øker produktiviteten

Nettverksledelse øker produktiviteten

Kjente problemer?

• Vet ikke hvem som kan hva
• For mange IT-prosjek­ter​
• Frik­sjon mellom avdelinger​
• Ansatte får ikke tatt initia­tivet

Vi kan hjelpe!

• Kunn­skaps­ba­serte beslutninger​
• Skape inno­va­sjon og verdi
• Frigjøre tid med teknologi​
• Utnytte tverr­faglig kompe­tanse

JOIN21 hjelper deg å utnytte nettverk og tverrfaglighet bedre

Nettverk før

Nettverk før

Nettverk etter

Nettverk etter

JOIN21 hjelper deg å utnytte nettverk og tverrfaglighet bedre

Nettverk før

Nettverk før

Nettverk etter

Nettverk etter

Vil du vite mer?

Hold meg oppda­tert om semi­narer, publi­ka­sjoner og nyheter innen fagom­rådet.