Samhandling i Workplace er din mulighet

Samhandling i Workplace er din mulighet

Vi kobler nettverksinnsikt og Workplace for å øke digital fitness

Vi kobler nettverksinnsikt og Workplace for å øke digital fitness

Kjente problemer?

• Vet ikke hvem som kan hva
• For mange IT-prosjekter​
• Friksjon mellom avdelinger​
• Ansatte får ikke tatt initiativet

Vi kan hjelpe!

• Kunnskapsbaserte beslutninger
• Skape innovasjon og verdi
• Frigjøre tid med teknologi​
• Utnytte tverrfaglig kompetanse

JOIN21 hjelper deg å utnytte nettverk og tverrfaglighet bedre

Nettverk før

Nettverk før

Nettverk etter

Nettverk etter

JOIN21 hjelper deg å utnytte nettverk og tverrfaglighet bedre

Nettverk før

Nettverk før

Nettverk etter

Nettverk etter

Vil du vite mer?

Hold meg oppda­tert om semi­narer, publi­ka­sjoner og nyheter innen fagom­rådet.