Menneskene2018-11-06T19:31:37+00:00

Mennes­kene

Jan Taug, grunnlegger og Administrerende direktør

JAN TAUG

Grunn­legger og Admi­ni­stre­rende direktør

 • 12 år i oppstart / venture miljøet: program­vare, MedTech, spill­ut­vik­ling
 • PhD fra USA, jobbet med EU, OECD, FN, og post doc forsk­ning
 • 10 år som leder i Telenor-konsernet.
 • 10 år som lektor ved BI i Oslo, Insti­tutt for entre­pre­nør­skap og stra­tegi

Jeg har jobbet med tekno­logi­virk­som­heter som gründer og venture­ka­pi­ta­list i mer enn 12 år og forandret fokus fra “venture­ka­pital til intel­lek­tuell kapital ” med min PhD. Imple­men­terte mitt PhD-arbeid for å globa­li­sere et telekom­sel­skap, og bygget Cloud Services selskap til en verdi av 100 MNOK. Nå dedi­kert til å hjelpe folk og orga­ni­sa­sjoner – og trives i en stadig mer sammen­koblet verden.”

Ta kontakt – jan[a]join21.com // +4790122900

Mennes­kene

Jan Taug, grunnlegger og Administrerende direktør

JAN TAUG

Grunn­legger og Admi­ni­stre­rende direktør

 • 12 år i oppstart / venture miljøet: program­vare, MedTech, spill­ut­vik­ling
 • PhD fra USA, jobbet med EU, OECD, FN, og post doc forsk­ning
 • 10 år som leder i Telenor-konsernet.
 • 10 år som lektor ved BI i Oslo, Insti­tutt for entre­pre­nør­skap og stra­tegi

Jeg har jobbet med tekno­logi­virk­som­heter som gründer og venture­ka­pi­ta­list i mer enn 12 år og forandret fokus fra “venture­ka­pital til intel­lek­tuell kapital ” med min PhD. Imple­men­terte mitt PhD-arbeid for å globa­li­sere et telekom­sel­skap, og bygget Cloud Services selskap til en verdi av 100 MNOK. Nå dedi­kert til å hjelpe folk og orga­ni­sa­sjoner – og trives i en stadig mer sammen­koblet verden.”

Ta kontakt – jan[a]join21.com // +4790122900

Henrik Bentzen, grunnlegger og COO

HENRIK BENTZEN

Grunn­legger og COO

 • 22 år hos Telenor
 • Sjef for “Way of Work”, som var et stort forand­rings­le­del­ses­pro­gram i Telenor.
 • Forret­nings­ut­vik­ling i Telenor Cloud Services.

Gjennom mine år i Telenor har jeg ledet, drevet og bidratt til flere viktige endrings­pro­grammer og inves­te­ringer som var digi­talt rela­tert”

Ta kontakt – henrik[a]join21.com // +4791617721

Henrik Bentzen, grunnlegger og COO

HENRIK BENTZEN

Grunn­legger og COO

 • 22 år hos Telenor
 • Sjef for “Way of Work”, som var et stort forand­rings­le­del­ses­pro­gram i Telenor.
 • Forret­nings­ut­vik­ling i Telenor Cloud Services.

Gjennom mine år i Telenor har jeg ledet, drevet og bidratt til flere viktige endrings­pro­grammer og inves­te­ringer som var digi­talt rela­tert”

Ta kontakt – henrik[a]join21.com // +4791617721

Carsten Helmuth Pedersen, country manager, Danmark

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN

Country manager, Denmark

 • 12 år innen prosess­auto­ma­ti­se­ring for indu­stri og tele­kom­mu­ni­ka­sjon.
 • 10 års erfa­ring med digi­tale kunde­reiser på mobil og web.
 • Executive MBA i tekno­logi­le­delse, Aalborg Univer­sitet, Danmark
 • Inter­na­tional busi­ness fra Handels­høy­skolen i Køben­havn, og utdannet elekt­ro­nik­k­in­ge­niør, Sørdansk Univer­sitet.
“Jeg mener at man kan oppnå det meste med ståpå­vilje og liden­skap for det en driver med. Kombiner det med god kommu­ni­ka­sjon og riktig tekno­logi og mulig­he­tene er uende­lige.”

Ta kontakt – carsten[a]join21.com // +4540601039

Carsten Helmuth Pedersen, country manager, Danmark

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN

Country manager, Denmark

 • 12 år innen prosess­auto­ma­ti­se­ring for indu­stri og tele­kom­mu­ni­ka­sjon.
 • 10 års erfa­ring med digi­tale kunde­reiser på mobil og web.
 • Executive MBA i tekno­logi­le­delse, Aalborg Univer­sitet, Danmark
 • Inter­na­tional busi­ness fra Handels­høy­skolen i Køben­havn, og utdannet elekt­ro­nik­k­in­ge­niør, Sørdansk Univer­sitet.
“Jeg mener at man kan oppnå det meste med ståpå­vilje og liden­skap for det en driver med. Kombiner det med god kommu­ni­ka­sjon og riktig tekno­logi og mulig­he­tene er uende­lige.”

Ta kontakt – carsten[a]join21.com // +4540601039

Mats Winther Maltby, trainee, markedsføring og kommunikasjon

MATS WINTHER MALTBY

Trainee, markeds­fø­ring og kommu­ni­ka­sjon

 • Erfa­ring fra retail, prosess­in­du­stri, og poli­tikk.
 • Master­grad fra Univer­sitet i Oslo, med fokus på Stor­data og Krise­kom­mu­ni­ka­sjon.
“Som ung kommu­ni­kator, har jeg en tro på at god kommu­ni­ka­sjon kan løse de fleste problemer. Kombiner det med tekno­logi og du har en god oppskrift”.

Ta kontakt – mats[a]join21.com

Mats Winther Maltby, trainee, markedsføring og kommunikasjon

MATS WINTHER MALTBY

Trainee, markeds­fø­ring og kommu­ni­ka­sjon

 • Erfa­ring fra retail, prosess­in­du­stri, og poli­tikk.
 • Master­grad fra Univer­sitet i Oslo, med fokus på Stor­data og Krise­kom­mu­ni­ka­sjon.
“Som ung kommu­ni­kator, har jeg en tro på at god kommu­ni­ka­sjon kan løse de fleste problemer. Kombiner det med tekno­logi og du har en god oppskrift”.

Ta kontakt – mats[a]join21.com

Hilde Iversen, JOIN21

HILDE IVERSEN

Trainee, adop­sjons­pro­gram og kommu­ni­ka­sjon

 • Bachelor i Admi­ni­stra­sjon og ledelse, OsloMet – Stor­by­uni­ver­si­tetet.
 • Fordyp­ning i fagene orga­ni­sa­to­risk ledelse, HRM, stra­tegi, orga­ni­sa­sjons­end­ring og endrings­le­delse.
 • Erfa­ring fra utdan­nings­sek­toren, retail, event plan- og gjen­nom­fø­ring.
“Jeg mener at med ståpå­vilje og liden­skap for det en driver med kan en oppnå det meste. Kombiner det med god kommu­ni­ka­sjon og riktig tekno­logi så er mulig­he­tene uende­lige”.

Ta kontakt – hilde[a]join21.com // 90025442

Hilde Iversen, JOIN21

HILDE IVERSEN

Trainee, adop­sjons­pro­gram og kommu­ni­ka­sjon

 • Bachelor i Admi­ni­stra­sjon og ledelse, OsloMet – Stor­by­uni­ver­si­tetet.
 • Fordyp­ning i fagene orga­ni­sa­to­risk ledelse, HRM, stra­tegi, orga­ni­sa­sjons­end­ring og endrings­le­delse.
 • Erfa­ring fra utdan­nings­sek­toren, retail, event plan- og gjen­nom­fø­ring.
“Jeg mener at med ståpå­vilje og liden­skap for det en driver med kan en oppnå det meste. Kombiner det med god kommu­ni­ka­sjon og riktig tekno­logi så er mulig­he­tene uende­lige”.

Ta kontakt – hilde[a]join21.com // 90025442

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk