Om oss2018-11-07T14:45:26+00:00

Samhandling skaper suksess

Samhandling skaper suksess

LEDELSE I EN SAMMENKOBLET VERDEN

JOIN21 AS er et globalt selskap spesia­li­sert på å hjelpe orga­ni­sa­sjoner opti­ma­li­sere i en stadig mer sammen­koblet verden. Hvordan bruker du digi­tale verktøy? Og hvordan kan du få mer igjen for det?

Vi driver digital fitness, så du kan jobbe smar­tere og raskere. Vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse viser hvordan orga­ni­sa­sjonen virkelig fungerer. Basert på innsikt hjelper vi deg å jobbe smar­tere og mer effek­tivt.

VI ER ET NESTE GENERASJONS TEKNOLOGISELSKAP

Et godt tekno­logi­sel­skap forstår dine ambi­sjoner og proble­mene du løser for dine kunder . De gjør data­ba­serte og unike analyser, foretar en solid vurde­ring sammen med deg – og basert på utfallet iden­ti­fi­seres rele­vante tjenester. Det er også viktig å se på irre­le­vant tekno­logi og ta noe bort. Et tekno­logi­sel­skap for neste gene­ra­sjon har fokus og god praksis som hjelper folk med å ta i bruk ny tekno­logi og gjøre den til forret­nings­messig verdi. Et slikt selskap hjelper deg å bygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som gjør orga­ni­sa­sjonen raskere og raskere til å ta i bruk ny tekno­logi. De måler virk­ningen av akti­vi­te­tene og er tilgjen­ge­lige hele veien. Det er hva vi i JOIN21 gjør.

REFERANSER

Ønsker du å høre mer, kan du ta kontakt med oss, eller sjekke noen tidli­gere arbeider og høre med noen av våre refe­ranser.

LEDELSE I EN SAMMENKOBLET VERDEN

JOIN21 AS er et globalt selskap spesia­li­sert på å hjelpe orga­ni­sa­sjoner opti­ma­li­sere i en stadig mer sammen­koblet verden. Hvordan bruker du digi­tale verktøy? Og hvordan kan du få mer igjen for det?

Vi driver digital fitness, så du kan jobbe smar­tere og raskere. Vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse viser hvordan orga­ni­sa­sjonen virkelig fungerer. Basert på innsikt hjelper vi deg å jobbe smar­tere og mer effek­tivt.

VI ER ET NESTE GENERASJONS TEKNOLOGISELSKAP

Et godt tekno­logi­sel­skap forstår dine ambi­sjoner og proble­mene du løser for dine kunder . De gjør data­ba­serte og unike analyser, foretar en solid vurde­ring sammen med deg – og basert på utfallet iden­ti­fi­seres rele­vante tjenester. Det er også viktig å se på irre­le­vant tekno­logi og ta noe bort. Et tekno­logi­sel­skap for neste gene­ra­sjon har fokus og god praksis som hjelper folk med å ta i bruk ny tekno­logi og gjøre den til forret­nings­messig verdi. Et slikt selskap hjelper deg å bygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som gjør orga­ni­sa­sjonen raskere og raskere til å ta i bruk ny tekno­logi. De måler virk­ningen av akti­vi­te­tene og er tilgjen­ge­lige hele veien. Det er hva vi i JOIN21 gjør.

REFERANSER

Ønsker du å høre mer, kan du ta kontakt med oss, eller sjekke noen tidli­gere arbeider og høre med noen av våre refe­ranser.

Gjøre endringer

For å lykkes, må du være villig til å gjøre endringer.

Gjøre endringer

For å lykkes, må du være villig til å gjøre endringer.

Viktige punkter for å jobbe med oss.

HA HØYE AMBISJONER

Ingen ambi­sjon betyr liten innvirk­ning. Og ingen reell utford­ring for oss.

LEKENHET OG ENERGI

En anner­ledes tanke­gang er nødvendig for god innsikt og innfly­telse. Uten energi og plass for moro begrenses nyska­ping.

LANGSIKTIG PARTNERSKAP

Vi er med det på lang sikt. Vi gjør ikke enkelt­opp­drag.

ENGASJERT TOPPLEDELSE

Uten involve­ring av topp­le­delsen vil resul­tatet være begrenset.

Viktige punkter for å jobbe med oss.

HA HØYE AMBISJONER

Ingen ambi­sjon betyr liten innvirk­ning. Og ingen reell utford­ring for oss.

LEKENHET OG ENERGI

En anner­ledes tanke­gang er nødvendig for god innsikt og innfly­telse. Uten energi og plass for moro begrenses nyska­ping.

LANGSIKTIG PARTNERSKAP

Vi er med det på lang sikt. Vi gjør ikke enkelt­opp­drag.

ENGASJERT TOPPLEDELSE

Uten involve­ring av topp­le­delsen vil resul­tatet være begrenset.

KONTAKT OSS
Vi liker å starte smart og i det små. La oss finne en pilot i din organisasjon.
Ta kontakt så gjør vi resten.
E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900
KONTAKT OSS
Vi liker å starte smart og i det små. La oss finne en pilot i din organisasjon.
Ta kontakt så gjør vi resten.
E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk