Vår visjon2018-10-21T23:37:24+00:00

Vår visjon

Teknologi for et bedre liv

Bli en av verdens mest betrodde og verdi­fulle tekno­logi adop­sjons miljøer med unik innsikt som hjelper folk lykkes og orga­ni­sa­sjoner vinne gjennom å jobbe smarte og ta menings­fulle valg som bidrar til å skape en bedre verden.

Vår forretningsidé

Vi er et neste gene­ra­sjons tekno­logi­sel­skap som hjelper folk og orga­ni­sa­sjonen mestre ny tekno­logi. JOIN21 AS er et globalt selskap som har spesia­li­sert på å hjelpe ansatte lykkes og orga­ni­sa­sjoner vinne i en stadig mer sammen­koblet verden.

Vi er et forsk­nings­ba­sert tekno­logi­sel­skap som har utviklet en nett­verks­ba­sert verdi­skap­nings­pro­sess for kart­leg­ging av orga­ni­sa­sjoner som et nett­verk for å forstå hvordan orga­ni­sa­sjonen egentlig fungerer. Det er i nett­verk kunn­skap lever, arbeid skjer og tillit skapes. Vårt JOIN21.ai system er Google Earth for orga­ni­sa­sjoner, vi zoomer ut for å se mønst­rene og zoomer inn for å se detaljer som gir unik innsikt.

Fokus på effekt

Innsikten gir helt nye mulig­heter til å hjelpe orga­ni­sa­sjoner å lykkes med deres stra­te­giadop­sjon, rele­vante endrings­ini­tiativ og adop­sjon av ny tekno­logi. Metoden brukes til å måle effek­tene fra tiltak iverk­satt i en orga­ni­sa­sjon og som underlag for videre forbed­rings­tiltak. Vi har laget en Effekt Trapp som hjelper orga­ni­sa­sjoner øke verdi­ska­pingen over tid.

Vi tilpasser og tilbyr tekno­logi til orga­ni­sa­sjo­nens behov og har fokus på å hjelpe bedrift og ansatte ta i bruk rele­vant tekno­logi. Vi bruker nett­verks­inn­sikt til å lansere skyt­je­nester (cloud services) smart og kobler inn Digi­tale hjel­pere (roBOT’er) og Digi­tale arbei­dere (RPA-Robot Process Auto­ma­tion) for å hjelpe bedriften og ansatte bruke tid på det som skaper inno­va­sjon og verdi. Vi bruker AI (Arti­fi­cial Intel­li­gence) og ledende eksperter for å gi deg unik innsikt og digi­tale tjenester for å lykkes i en stadig mer sammen­koblet verden.

JOIN21’s Digital Fitness™-programmer skaper rammen for å bli en smar­tere og raskere orga­ni­sa­sjon. Programmet baserer seg på lang erfa­ring fra orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling, endrings­le­delse, leder- og medar­bei­der­ut­vik­ling kombi­nert med dyp kunn­skap om infra­struktur, platt­former og samhand­lings­tek­no­logi.

Selska­pets kjerne­kom­pe­tanse handler om å hjelpe orga­ni­sa­sjoner bygge en tekno­logi­platt­form og orga­ni­sa­to­risk struktur som setter kunn­skap i beve­gelse for å skape verdi for kunder og eiere.

nettverksledelse
Tradisjonell lansering

Historien om JOIN21

Vi er inspi­rert av entre­pre­nør­skap, livet i en global orga­ni­sa­sjon, norrøn myto­logi og reisen til Vincent Van Gogh. Han ville bli maler i en alder av 27 år. Han gjorde noen male­rier, men det var først når han dro til Paris for å være i sentrum av kunsten på den tiden han innså hvor mye han måtte forbedre seg. Han bodde der lenge for å lære og bygge et nett­verk av gode og flinke mennesker. Først når det var på plass forlot han Paris for å utvikle sin egen stil. Vi har nå forlatt «the corpo­rate world» for å bygge vårt nett­verk og har funnet vår stil.

JOIN21 AS ble opprettet som selskap Juni 2017. Selskapet har levert tjenester til både offentlig og privat sektor, store og mellom­store selskaper samtidig som selskapet har bygget opp en egen porte­følje av intel­lek­tuell kapital, tjenester, konsepter inklu­sive digital markeds­fø­ring og etab­le­ring i Danmark og USA. Selskapet har kontorer i Oslo, Aalborg, Danmark og San Louis Obispo, USA.

Siden oppstarten har selskapet alle­rede vunnet flere offentlig anbud (Våler kommune, Det Norske Olje­fondet), levert til kunder som Våler kommune, Tele­ring AS, Vainu i Finland, NSB, NAV, Stat­kraft samt Explo­rerHQ. Selska­pets tekno­logi­av­de­ling har styrket seg gjennom et tekno­logi­fo­ku­sert datter­sel­skap i Asia.

LES EN LITT ANNERLEDES HISTORIE HER

Vår visjon

Teknologi for et bedre liv

Bli en av verdens mest betrodde og verdi­fulle tekno­logi adop­sjons miljøer med unik innsikt som hjelper folk lykkes og orga­ni­sa­sjoner vinne gjennom å jobbe smarte og ta menings­fulle valg som bidrar til å skape en bedre verden.

nettverksledelse

Vår forretningsidé

Vi er et neste gene­ra­sjons tekno­logi­sel­skap som hjelper folk og orga­ni­sa­sjonen mestre ny tekno­logi. JOIN21 AS er et globalt selskap som har spesia­li­sert på å hjelpe ansatte lykkes og orga­ni­sa­sjoner vinne i en stadig mer sammen­koblet verden.

Vi er et forsk­nings­ba­sert tekno­logi­sel­skap som har utviklet en nett­verks­ba­sert verdi­skap­nings­pro­sess for kart­leg­ging av orga­ni­sa­sjoner som et nett­verk for å forstå hvordan orga­ni­sa­sjonen egentlig fungerer. Det er i nett­verk kunn­skap lever, arbeid skjer og tillit skapes. Vårt JOIN21.ai system er Google Earth for orga­ni­sa­sjoner, vi zoomer ut for å se mønst­rene og zoomer inn for å se detaljer som gir unik innsikt.

Tradisjonell lansering

Fokus på effekt

Innsikten gir helt nye mulig­heter til å hjelpe orga­ni­sa­sjoner å lykkes med deres stra­te­giadop­sjon, rele­vante endrings­ini­tiativ og adop­sjon av ny tekno­logi. Metoden brukes til å måle effek­tene fra tiltak iverk­satt i en orga­ni­sa­sjon og som underlag for videre forbed­rings­tiltak. Vi har laget en Effekt Trapp som hjelper orga­ni­sa­sjoner øke verdi­ska­pingen over tid.

Vi tilpasser og tilbyr tekno­logi til orga­ni­sa­sjo­nens behov og har fokus på å hjelpe bedrift og ansatte ta i bruk rele­vant tekno­logi. Vi bruker nett­verks­inn­sikt til å lansere skyt­je­nester (cloud services) smart og kobler inn Digi­tale hjel­pere (roBOT’er) og Digi­tale arbei­dere (RPA-Robot Process Auto­ma­tion) for å hjelpe bedriften og ansatte bruke tid på det som skaper inno­va­sjon og verdi. Vi bruker AI (Arti­fi­cial Intel­li­gence) og ledende eksperter for å gi deg unik innsikt og digi­tale tjenester for å lykkes i en stadig mer sammen­koblet verden.

JOIN21’s Digital Fitness™-programmer skaper rammen for å bli en smar­tere og raskere orga­ni­sa­sjon. Programmet baserer seg på lang erfa­ring fra orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling, endrings­le­delse, leder- og medar­bei­der­ut­vik­ling kombi­nert med dyp kunn­skap om infra­struktur, platt­former og samhand­lings­tek­no­logi.

Selska­pets kjerne­kom­pe­tanse handler om å hjelpe orga­ni­sa­sjoner bygge en tekno­logi­platt­form og orga­ni­sa­to­risk struktur som setter kunn­skap i beve­gelse for å skape verdi for kunder og eiere.

Historien om JOIN21

Vi er inspi­rert av entre­pre­nør­skap, livet i en global orga­ni­sa­sjon, norrøn myto­logi og reisen til Vincent Van Gogh. Han ville bli maler i en alder av 27 år. Han gjorde noen male­rier, men det var først når han dro til Paris for å være i sentrum av kunsten på den tiden han innså hvor mye han måtte forbedre seg. Han bodde der lenge for å lære og bygge et nett­verk av gode og flinke mennesker. Først når det var på plass forlot han Paris for å utvikle sin egen stil. Vi har nå forlatt «the corpo­rate world» for å bygge vårt nett­verk og har funnet vår stil.

JOIN21 AS ble opprettet som selskap Juni 2017. Selskapet har levert tjenester til både offentlig og privat sektor, store og mellom­store selskaper samtidig som selskapet har bygget opp en egen porte­følje av intel­lek­tuell kapital, tjenester, konsepter inklu­sive digital markeds­fø­ring og etab­le­ring i Danmark og USA. Selskapet har kontorer i Oslo, Aalborg, Danmark og San Louis Obispo, USA.

Siden oppstarten har selskapet alle­rede vunnet flere offentlig anbud (Våler kommune, Det Norske Olje­fondet), levert til kunder som Våler kommune, Tele­ring AS, Vainu i Finland, NSB, NAV, Stat­kraft samt Explo­rerHQ. Selska­pets tekno­logi­av­de­ling har styrket seg gjennom et tekno­logi­fo­ku­sert datter­sel­skap i Asia.

LES EN LITT ANNERLEDES HISTORIE HER

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk